Efteling maakt weer meer winst

De Efteling zag haar omzet in 2007 wederom stijgen. Het park in Kaatsheuvel bereikte een recordomzet van 110,8 miljoen euro, 10,2 miljoen euro meer dan in 2006. In dat jaar lag de omzet op 100,6 miljoen, in 2005 nog op 95,5 miljoen euro.
Ook de winst vertoonde een stijgende lijn: 2007 leverde 19,4 miljoen euro winst op, een plus van twee miljoen euro. Efteling schrijft het hogere nettoresultaat toe aan het flink gestegen aantal zakelijke evenementen en bedrijfsfeesten. Ook de toegenomen omzet van het golfpark en de steeds grotere belangstelling voor het Efteling Theater droegen bij aan het hogere resultaat.
Efteling is nog steeds een stichting die bestuurd wordt door aandeelhouder Stichting De Efteling. De exploitatie van park, golfbaan, theater en vastgoedontwikkeling is in aparte BV

Tika is nog niet jarig

Aangezien het Efteling Theater woensdag 28 mei afgehuurd is via de afdeling Sales zullen de hele dag geen “Tika is Jarig!”-shows opgevoerd worden. Bezoekers van het park zullen het deze dag moeten doen zonder parkshow. Het is overigens de tweede keer deze maand dat het theater niet toegankelijk is. Afgelopen zaterdag werd het Theater foyer nog afgehuurd waarbij de foyer niet toegankelijk was. Bezoekers werden via de nooduitgang toegelaten tot de show.

Bron: Vijfzintuigen.nl