Statement Efteling Fanzine n.a.v. Fieldlab testdag 24 april 2021

eftelingZoals we inmiddels al wel weten zal er op zaterdag 24 april in de Efteling een Fieldlab testdag plaatsvinden voor maximaal 8000 personen. Tot op heden hebben wij niet gereageerd op dit initiatief omdat dit een zaak is tussen de Efteling en Fieldlab. Bovendien waren de intenties van de Efteling naar onze mening oprecht om een spoedige heropening van het park mogelijk te maken en om aan te tonen dat testen eigenlijk overbodig is gezien de huidige coronamaatregelen in het park. Nu bereikte echter ons het bericht dat er een aantal voorwaarden zijn voor deelname aan de testdag. Er is een voorwaarde die er uitsprong: ook baby’s dienen vooraf getest te worden. Hiermee wordt naar onze mening een grens zeer ernstig overschreden.

Deelname aan de Fieldlab testdag is een keuze die men maakt. Men is ook vrij om niet deel te nemen. Bij kinderen is die keuze al twijfelachtig, kunnen zij wel zelfstandig beslissen “ja hoor, ik laat me testen”? Maar goed, zij kunnen dat in ieder geval zeggen.

Met baby’s is dat anders. Kan een baby volmondig zeggen “ja hoor, ik laat me testen. Geen probleem”??? Heeft een baby wel een keuze dan? Is het niet grensoverschrijdend als ouders hun baby blootstellen aan een test welke niet is gebonden op medische gronden maar vanwege een dagje uit ook al betreft het een testdag?

Wij zijn van mening dat als de Efteling akkoord gaat met deze voorwaarde van Fieldslab dat de Efteling zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag en in strijd handelt met de rechten van het kind.

Daarom stoppen wij voorlopig met de website Efteling Fanzine totdat hierover een duidelijk en voor ons acceptabel standpunt door de Efteling is ingenomen. Met tijdelijk stoppen bedoelen wij voorlopig geen updates meer.

Mocht de Efteling volharden en instemmen met de voorwaarde van Fieldlab dan kijken we verder. Mocht de Efteling alsnog tegen die voorwaarde zijn dan hervatten wij het updaten van de website Efteling Fanzine weer.

UPDATE: Inmiddels de verplichting tot testen komen te vervallen bij baby’s. De verplichting geldt voor alle personen vanaf 5 jaar. Een woordvoerder van de Efteling noemde het testen bij baby’s “een misverstand”. Eerlijk gezegd vinden wij kinderen vanaf 5 jaar ook nog steeds bizar, maar zij kunnen in ieder geval “nee” zeggen. Vanaf 16 april 2021 hervatten wij de updates op deze website weer.

Redactie Efteling Fanzine
n.b.: Efteling Fanzine is geen onderdeel van de Efteling en is ook niet op enig andere wijze met de Efteling verbonden. Wij zijn slechts een fansite.
efteling

SpeelgoedSpeelgoed