Succesvolle samenwerking de Efteling en waterschap Brabantse Delta: Klaterwater van hoge kwaliteit

Brabantse DeltaDe Efteling en waterschap Brabantse Delta werken sinds 1997 samen om op een duurzame manier gezuiverd afvalwater te hergebruiken. Een mooie, slimme en unieke samenwerking waardoor de Efteling voldoende water heeft voor haar vijvers, waterattracties en beregening van de groenvoorziening en de greens van het golfpark. Donderdag 30 mei 2013 ondertekenden de Efteling en het waterschap een nieuw contract voor de komende tien jaar.

Klaterwater
Aan de basis van het watersysteem staat gezuiverd huishoudelijk afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Kaatsheuvel. Dit water wordt extra gezuiverd met een zandfilter en vervolgens naar de Efteling geleid. Op het Efteling Golfpark wordt het in een helofytenfilter (rietbed) geïnfiltreerd, waar het water op biologische wijze nogmaals wordt gezuiverd. Hierna heeft het ‘Klaterwater’ de kwaliteit van zwemwater en is het toepasbaar in de wereld van de Efteling.

Positieve effecten voor de natuur
Door het gebruik van Klaterwater hoeft de Efteling geen grondwater meer te gebruiken. Het park bespaart hierdoor jaarlijks zo’n 400.000 kubieke meter grondwater. Dit heeft een positief effect op de grondwaterstand en de natuurlijke vegetatie in de omgeving van de Efteling. Het grondwaterniveau blijft op peil, de verdroging wordt tegengegaan en de typerende natuur in het gebied blijft behouden. Een bijkomend voordeel van de alternatieve watervoorziening is dat de Efteling ook in perioden van grote droogte gewoon kan sproeien en er voldoende water is voor andere doeleinden.

Samen slimmer
Waterschap Brabantse Delta vindt samenwerken met het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden belangrijk. Deze partijen kunnen niet alleen van elkaar leren, maar ook op een effectieve manier met elkaar samenwerken om innovaties en duurzame oplossingen met afvalwater mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband met de Efteling laat zien hoe er efficiënt om gegaan kan worden met gezuiverd afvalwater en hoe het vervolgens op en duurzame manier toegepast kan worden voor vennen en vijvers en beregening.

Afvalwater gezuiverd hergebruiken
Gezuiverd afvalwater is niet langer een afvalproduct, maar kan op een slimme manier, duurzaam hergebruikt worden. Bovendien haalt het waterschap er zelfs energie en nieuwe grondstoffen uit. Zo gaat het waterschap een woonwijk met energie uit afvalwater verwarmen en wordt onderzocht hoe vezels, bioplastics en fosfaat eruit gehaald kunnen worden. Afvalwater heeft de toekomst: Daar zit wat in!

Bart en Brabant Delta
Bron: Efteling

SpeelgoedSpeelgoed