Tevredenheid Eftelingpersoneel daalt

Medewerkers van de Efteling zijn minder tevreden over hun werk dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de Eftelingdirectie. De resultaten hiervan werden deze week gepresenteerd. In 2010 vond er een vergelijkbaar tevredenheidsonderzoek plaats. De directie wilde dit jaar tussentijds beoordelen of verbeteracties zin hebben gehad. Helaas: in geen enkele categorie boekte men succes.

In het nieuwe onderzoek moeten leidinggevenden en de organisatiestructuur het ontgelden. Werknemers op de afdeling Commerciële Zaken zijn het minst blij met hun werk. Zij klagen vooral over een gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden en een te hoge werkdruk. Van alle rijken is het Ruigrijk de plek met de meeste ontevreden medewerkers. Toevalligerwijs is dat ook het rijk waar de attracties het vaakst kapot gaan.

Bron: Looopings.nl

Bol AlgemeenBol Algemeen