Gezinnen via subsidie naar de Efteling, gemeente Tilburg onder vuur

Trots op Nederland Tilburg is in juni 2009 gestart met een onderzoek naar subsidies die gericht zijn op integratie, cultuur en milieu. Hierbij stelt de werkgroep vragen bij de subsidie die de Marokkaanse stichting Tilburg (MAST) ontving. Met de €63.000 die de stichting ontving in 2008 werd onder andere de onkosten voor een dagje Efteling voor 120 Marokkanen betaald.

Daarnaast bezochten dertig Marokkaanse vrouwen maandelijks de sauna en werden moeders met hun kinderen naar Brussel gestuurd om de band met hun kind te bevorderen. De gemeente geeft aan dat het gesubsidieerde bedrag ging om een waarderingssubsidie, waarmee gezegd wordt dat de stichting zelf bepaalt wat ermee gedaan wordt.

Bron: Telegraaf via vijfzintuigen.nl

Bol AlgemeenBol Algemeen