1500 Parkeerplaatsen erbij bij de Efteling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand heeft vandaag ingestemd met het verzoek van de Efteling om per direct het noodparkeerterrein (vak K) uit te breiden. Deze toestemming is van kracht tot en met het einde van de Winter Efteling in januari 2010. Met het uitbreiden van het noodparkeerterrein wordt voorkomen dat bezoekers moeten uitwijken naar de Horst.

Attractiepark de Efteling ontvangt dit jaar meer bezoekers dan voorgaande jaren. Dit leidt met name in de weekenden tot verkeers- en parkeerproblemen rond het park en op de wegen in de omgeving. Ook de komende weken en tijdens de Winter Efteling wordt een
groot aantal bezoekers verwacht. De directie van de Efteling neemt daarom, in overleg met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand, op korte termijn maatregelen om de verkeers- en parkeersituatie rond het park te verbeteren. Eén van de maatregelen is dat het bestaande noodparkeerterrein ten westen van het reguliere parkeerterrein van het attractiepark wordt uitgebreid. De verwachting is dat met deze uitbreiding, in samenhang met een aantal verkeersmaatregelen, de verkeers- en parkeerproblemen zijn opgelost.De Efteling start per direct met de uitvoering van de werkzaamheden. De planning is dat de uitbreiding van vak K over vier weken gereed is. Tijdens de herfstvakantie kan in noodgevallen nog worden geparkeerd op de Horst. Vanaf de Winter Efteling is parkeren op de Horst niet meer nodig. De komende weken gaan het college van burgemeester en wethouders en de directie van de Efteling met elkaar in overleg over de te nemen maatregelen om de verkeer- en parkeersituatie in de toekomst verder te verbeteren. Deze maatregelen hebben tot doel om de bereikbaarheid van het park, het parkeren van bezoekers en de afwikkeling van het bezoekersverkeer op een duurzame manier te waarborgen.

Bron: Brabants Dagblad

Bol AlgemeenBol Algemeen